ขับเคลื่อนโดย Blogger.
RSS

thaiweddingcomponents

พานขันหมาก


พานขันหมาก


การแห่ขันหมาก เป็นประเพณีที่ถือปฎิบัติกันมานานตั้งแต่โบราณ เสมือนเป็นส่วนหนึ่งของการจัดพิธีแต่งงาน และพิธีหมั้นแบบไทย ซึ่งแต่เดิมนั้น พิธีหมั้น และพิธีแต่งงานมักจะทำกันคนละวัน จึงมีการจัดขบวนขันหมากเป็นสองครั้ง แต่ในปัจจุบันนี้ พิธีหมั้นและพิธีแต่งงาน มักจะจัดให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียว การจัดขบวนขันหมากจึงเหลือเพียงครั้งเดียวเท่านั้น


ขบวนขันหมาก
ขบวนขันหมาก ซึ่งว่าที่เจ้าบ่าวยกขบวนมายังบ้านเจ้าสาว เพื่อที่จะทำการสู่ขอลูกสาวบ้านนั้นมาเป็นเจ้าสาวของตนตามหลักประเพณีไทยนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ขันหมากเอก และขันหมากโท ซึ่งถือเป็นบริวารของขันหมากเอก อย่างเช่น ขนมมงคล และผลไม้ นอกจากนี้ยังอาจจะมีการจัดเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ ได้แก่อาหารที่ยังไม่ได้ปรุง อีกทั้งผลไม้ อย่างเช่นมะพร้าวอ่อน กล้วยน้าว้า ส้มโอ เป็นต้น ซึ่งในการเช่นไหว้จะทำพิธีกันกลางแจ้งโดยใช้ผ้าขาวปู จุดธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม อาหารที่ใช้เช่นไหว้เมื่อเสร็จพิธีแล้วจะนำไปแจกจ่ายกันต่อไป

ขันหมากเอก ประกอบด้วย


ชุดพานขันหมากเอก
พานขันหมาก โดยปกติจะประกอบด้วย หมาก พลู ใบเงิน ใบทอง ใบนาก และข้าวตอกดอกไม้ จัดวางอย่างสวยงาม ซึ่งหมาก พลูนั้น ถือเสมือนหนึ่งเป็นเครื่องคารวะผู้ใหญ่ทางฝ่ายหญิง ครอบด้วยกรวยทรงสูงที่สานจากใบตอง พร้อมห่อหุ้มด้วยผ้าโปร่งทอง เงิน หรือผ้าลูกไม้

พานแหวน เป็นพานที่ใช้สำหรับวางแหวนหมั้น นิยมตกแต่งด้วย ใบเงิน ใบทอง ใบนาก หรือดอกรัก เพื่อสื่อถึงความรักที่เจ้าบ่าวมีให้แก่เจ้าสาว

พานสินสอดทองหมั้น เป็นพานสำหรับวางสิ่งของ เงินทอง ที่พ่อแม่ฝ่ายหญิง เรียกเอากับฝ่ายชาย ซึ่งพ่อแม่ฝ่ายหญิงจะเป็นผู้กำหนด เพื่อให้เหมาะสมกับฐานะของตน ในสมัยโบราณนั้นสินสอดที่จะขาดเสียมิได้ ก็คือทองคำ จึงมักเรียกติดปากว่า สินสอดทองหมั้น

พานธูปเทียนแพ เป็นพานสำหรับให้เจ้าบ่าวถือ เพื่อแสดงถึงความเคารพในผู้ใหญ่ของฝ่ายเจ้าสาว

พานเชิญขันหมาก เป็นพานที่ญาติทางฝ่ายเจ้าสาวถือ เพื่อเป็นการเชิญขบวนขันหมากเมื่อมาถึง โดยปกติมักจะให้เด็กผู้หญิงเป็นคนถือ


ขันหมากโท หรือพานบริวาร 


ชุดพานขันหมากโท
เป็นเครื่องบริวารของขันหมากเอก ประกอบด้วย พานขนมมงคล และผลไม้ต่างๆ นิยมจัดให้ได้อย่างน้อยเป็นเก้าอย่าง อย่างละหนึ่งคู่ เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล มีต้นกล้วย ต้นอ้อย,ไก่และหมูนอนตอง, ผลไม้ต่างๆ และเหล้าขาว เป็นต้น พานขันหมากโทนี้ จะต้องจัดเป็นคู่ๆ แล้วแต่ความเหมาะสม...


The Sorento


  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น